ทำความรู้จัก รถยนต์ไฟฟ้า มีกี่ประเภท

🚗 “รถยนต์ไฟฟ้า” ⚡ กลายเป็นรถยนต์ที่ได้รับความสนใจ และความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ สาเหตุหลักเพราะเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน และยังช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วยครับ เนื่องด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะใช้พลังกานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนน้ำมันจำนวนมหาศาล ซึ่งปล่อยไอเสีย💨 มลพิษทางอากาศออกมานั่นเอง 💁‍♂️ โดยวันนี้แอดมินจะพาไปทำความรู้จักกับ รถยนต์ไฟฟ้า ว่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไรครับ

 

🚗 รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid electric vehicle หรือ HEV)

ที่คุ้นเคยกันดี โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบลูกผสม มีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ จะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง และทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มกําลังของรถยนต์ให้เคลื่อนที่ รวมทั้งยังสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่ เป็นพลังงานขับเคลื่อนหรือใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ จึงมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถยนต์ปกตินั่นเองครับ แต่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนั้นจะไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้เอง ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น

 

🚗 รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in hybrid electric vehicle หรือ PHEV)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อมาจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดครับ โดยเพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งภายนอก (Plug-in) นั่นเอง ทําให้รถยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง จึงสามารถวิ่งในระยะทางและความเร็วที่ไกลกว่า HEV และมีการออกแบบอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Extended range EV (EREV) ที่เน้นการทํางานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักก่อน และแบบ Blended PHEV ที่มีการทํางานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้าครับ

 

🚗รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery electric vehicle หรือ BEV)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยมิลพิษทางอากาศโดยตรง เพราะมีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังให้รถยนต์เคลื่อนที่และใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ 100% จึงทำให้ระยะทางการวิ่งของรถยนต์จึงขึ้นอยู่กับ การออกแบบ, ขนาดและชนิดของแบตเตอรี่

 

🚗รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell electric vehicle หรือ FCEV)

เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนโดยในโครงสร้างจะมีแผงเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Fuel Cell Stack ถังแรงดันสูงเพื่อเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของเหลวครับ ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ขับเคลื่อนและชาร์จกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยระบบจะส่งไฮโดรเจนและอากาศที่มีออกซิเจนเข้าไปสู่แผงเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อทำปฏิกิริยาในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ จากนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะถูกส่งไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนี้จะไม่มีการปล่อยมลพิษ และ คาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์โดยตรงครับ

 

🏭 ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยหลายเจ้านั้น ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆออกสู่ตลาด ให้ได้เลือกมากมายเลยครับ 🌿 แต่อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ประหยัดการใช้น้ำมัน และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ ✨

 

ที่มา : สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย